رشته تحصیلی:      
» اخبار و اطلاعیه های جدید
انتخاب واحد
عدم تشکیل کلاس
جلسه کلاس حضور اجباری
منبع درس شناخت صنایع دستی ایران
عدم تشکیل کلاس
ثبت کلاسهایی که تا کنون برنامه کلاسی نداشته اند.
عدم تشکیل کلاس خانم ایزدی
موضوع پروژه تحقیقاتی
عدم تشکیل کلاس استاد قلی پور
تغییرات برنامه درسی
ثبت برنامه کلاسی نیمسال اول93
تغییر شماره تلفن ها
نکات ضروری جهت انتخاب واحد ترم تابستان
انتخاب واحد ترم تابستان 93-92
قابل توجه اساتید محترم
مهم****قابل توجه اساتید
میان ترم درس دانش خانواده
کلاس جبرانی آقای واحدی مقدم
کلاس فوق برنامه
عدم تشکیل کلاس استاد عباسی مورخ13/02
سامانه پرسش و پاسخ

شما با استفاده از این سامانه می توانید  سوالات خود را ثبت و از مسئولین دانشگاه پاسخ دریافت کنید . 
این سامانه مجهز به سیستم جستجو و آرشیو می باشد ، پس بهتر است قبل از درج پرسش خود آن را جستجو کنید .

برای ورود به این سامانه از لینک روبرو استفاده کنید :               ورود به سامانه پرسش و پاسخ